O projekcie

Jednym z najciekawszych pytań stawianych na przecięciu studiów kulturoznawczych, socjologii i ekonomii kultury jest pytanie o związek między nierównością społeczną, jakością życia, kondycją lokalnych instytucji kultury i „poziomem” praktyk kulturalnych jednostek. Szeroko rozumiane instytucje/przemysły kultury i ich działania, wraz z uczestnictwem obywateli w kulturze, mogą stanowić dźwignię – rodzaj mechanizmu służącego redukcji nierówności społecznych i rozwojowi krajów, regionów i społeczności lokalnych. Stawiamy sobie w projekcie za cel analizę związków między aktywnością kulturalną i jakością życia (wraz ze stratyfikacją społeczną). Porównując Polskę do wybranych państw Unii Europejskiej, analizując sytuację w regionach, czy wreszcie schodząc na poziom społeczności lokalnych zamierzamy odpowiedzieć na pytanie, na ile kultura może stać się dźwignią w rozwoju jakości życia i redukcji nierówności społecznych w Polsce.