Zespół

szlendak

Kierownik projektu

prof. dr hab. Tomasz Szlendak (Instytut Socjologii UMK)

Profesor nauk humanistycznych, dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się socjologią kultury, konsumpcji i rodziny. Opublikował m.in. Architektonikę romansu (2002), Zaniedbaną piaskownicę (2003), Supermarketyzację (2004, 2008), Leniwe maskotki, rekiny na smyczy (2005) i Socjologię rodziny (2010). Jest członkiem redakcji Studiów Socjologicznych. Był stypendystą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz tygodnika Polityka. Prowadzi badania nad przemianami obyczajów, aktywnością kulturalną, seksualnością i jakością życia. Zastanawia się, co socjologia może powiedzieć o przyszłości.

karwacki

Kierownik projektu

dr hab. Arkadiusz Karwacki, prof. UMK

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie socjologii, profesor w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, socjolog, polityk społeczny. Autor lub redaktor 19 monografii oraz wielu artykułów naukowych dotyczących problemów społecznych i współczesnej polityki społecznej. Członek European Sociological Association, Sekcji Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Członek redakcji kwartalnika naukowego z listy ERIH Kultura i Edukacja. Ekspert Instytutu Spraw Publicznych. Członek Rady CBOS.

 

Analitycy:

goszczynski

dr Wojciech Goszczyński

Socjolog radykalnie niekonsekwentny i niekonsekwentnie radykalny. Nieśmiały miłośnik intelektualnej, przestrzennej i kulturowej peryferyjności. W tej chwili skupia się na badaniu społeczności lokalnych, dekonstrukcji sieci łączących producentów z konsumentami oraz zaangażowanych nurtów w socjologii. Dodatkowo trener, animator, gadająca głowa pracująca dla takich organizacji jak: Polska Akcja Humanitarna, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie.

Afeltowicz

dr Łukasz Afeltowicz

Filozoficznie przeszkolony socjolog. Jego zainteresowania obejmują socjologię nauki, technologii oraz medycyny. Szczególnie interesują go innowacje (społeczne, technologiczne i socjo-techniczne) metody ich wdrażania oraz determinanty ich sukcesu. Przygotowywał i realizował projekty badawcze w ramach programów MNiSW, NCN, NCBiR, 7.PR Euratom. Publikował na łamach Polish Sociological Review, Studiów Socjologicznych, Kultury i Społeczeństwa. Jest autorem lub współautorem czterech monografii, w tym „Maszyn społecznych” (wraz z Krzysztofem Pietrowiczem) oraz „Arystokratów i rzemieślników” (wraz z Radosławem Sojakiem).

kossakowski

Dr Radosław Kossakowski

Doktor socjologii, adiunkt w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmuje się socjologią sportu, kulturą konsumpcyjną, ewaluacją dzialań spolecznych, metodologią jakościową. Autor dwóch książek: Diamentowa Droga (2010), Budda w kulturze konsumpcji (2011). Redaktor monografii: Kultura Solidarności (2011), Futbol i cala reszta (2013) i Sport – Sportowcy – Kibice (2013). Oprócz tego autor kilkudziesięciu artykulów naukowych (także w języku rosyjskim, angielskim, niemieckim i chińskim). Wspólpracuje jako ekspert z wieloma instytucjami (m.in Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku, THINKTANK).

nowinski

mgr Jacek Nowiński

Historyk i menedżer kultury. W latach 1991-2003, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Elblągu. Od 2003 r. – dyrektor Biblioteki Elbląskiej im. C. Norwida i członek Krajowej Rady Bibliotecznej poprzedniej i obecnej kadencji. Współautor i realizator wielu projektów społecznych, kulturalnych i naukowych z udziałem podmiotów państwowych, samorządowych i gospodarczych. Od wielu lat zajmuje się jako praktyk i teoretyk problematyką zarządzania i funkcjonowania instytucji kultury w Polsce.

kolechnicki

dr hab. Krzysztof Olechnicki, prof. UMK

Urodzony w roku misji Apollo 11, doktor habilitowany, profesor w Instytucie Socjologii UMK, kierownik Zakładu Badań Kultury. Interesuje się możliwościami metod wizualnych (socjologia i antropologia wizualna), antropologią społeczną, socjologią internetu i nowymi ruchami społecznymi. Był stypendystą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i tygodnika „Polityka” w ramach akcji „Zostańcie z nami”. Po godzinach: czechofil, poddany Caissy, meloman, fotoamator i piwowar – najchętniej symultanicznie.

suwada
Dr Katarzyna Suwada

Adiunkt w Pracowni Badań Jakości Życia od października 2015 roku. W 2010 roku obroniła pracę magisterską dotyczącą socjologii Norberta Eliasa w Wydziale Humanistycznym AGH w Krakowie. W marcu 2015 roku obroniła pracę doktorską z socjologii w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie, promotorem pracy był profesor Janusz Mucha. Jej badania doktorskie koncentrowały się na doświadczeniu ojcostwa w Polsce i Szwecji. W latach 2012-2015 była kierowniczką projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Preludium II. W 2013 roku przebywała na stypendium badawczym na Uniwersytecie w Malmö (program Visby Instytutu Szwedzkiego).

W ramach praca badawczej zajmuje się: problematyką ojcostwa i męskości, nierównościami płciowym, sposobem organizacji pracy opiekuńczej, socjologią rodziny i polityką rodzinną, starzejącym się społeczeństwem, a także socjologią Norberta Eliasa.

wojtewicz
Dr Anna Wójtewicz

Adiunkt w Pracowni Badania Jakości Życia (w latach 2012-2015 w Zakładzie Polityki Społecznej), doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, specjalność: socjologia ciała (2012) – promotor prof. dr hab. Tomasz Szlendak, magisterium (2006) – Zakład Badań Kultury UMK. 2004-2006 Studium Pedagogiczne przy UMK. Obszary zainteresowań: socjologia ciała, socjologia zdrowia i medycyny, polityka zdrowotna i promocja zdrowia, edukacja zdrowotna, socjologia i antropologia płci oraz socjologia konsumpcji.
Uczestniczka licznych konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych (organizowanych m.in. przez ESA oraz PTS). Badaczka, analityk, konsultantka i autorka raportów (również w ramach projektów współfinansowanych z EFS).
Stypendium w ramach projektu „Stypendia dla doktorantów 2008/2009 – ZPORR” ze środków EFS i Budżetu Państwa w ramach ZPORR, Działania 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy”

michal_wroblewsi

Dr Michał Wróblewski

Absolwent filozofii (2009) i socjologii (2010) w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UMK.

Adiunkt w Zakładzie Filozofii Współczesnej IF UMK oraz doktorant w Zakładzie Badań Kultury IS UMK. W swoich badaniach zajmuje się teorią hegemonii, studiami nad nauką i technologią oraz zjawiskiem biomedykalizacji. Interesuje się też filozofią kultury oraz współczesną filozofią francuską. Publikował m.in. w „Studiach Socjologicznych” oraz „Przeglądzie Filozoficznym”.

 

Badacze:

  • Malwina Krajewska
  • Joanna Lajstet
  • Hanna Kroczak
  • Beata Bielska
  • Zuzanna Kopidurska
  • Bogna Kociołowicz-Wiśniewska
  • Beata Królicka
  • Natalia Nowińska